Aalto WuudTM Wood modification technology for building cladding products

Project Details

Description

Hankkeessa kehitettävä mekaanisesti ja kemiallisesti modifioitu puu - Wuud, soveltuu erinomaisesti rakennusten sisä- ja ulkoverhousmateriaaliksi. Wuud - puun modifiointimenetelmällä aikaansaadaan asennusvalmis puupaneeli, jossa yhdistyvät uudenlainen pintakuvioinnin estetiikka, nykyaikaiseen arkkitehtuuriin sopiva ja puulle luonteva väriskaala, 50 vuoden huoltovapaa käyttöikä sekä palonsuoja.
AcronymWuudTM
StatusActive
Effective start/end date01/01/202330/06/2024

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.