Aalto-TUTL-SmartCom

Project Details

Description

Kiihtyvän digitalisaation ja automatisaation myötä tarve uusille ratkaisuille mittausdatan luotettavan ja laajan saatavuuden parantamiseksi on suuri.
Digitaalisten kalibrointitodistusten hyötynä on niiden käsiteltävyys koneellisesti. Datan tarkkuuden, luotettavuuden ja alkuperän todentaminen mahdollistaa laajan datamarkkinan muodostumisen, kun mittalaitteiden käyttäjät voivat myydä dataa muiden organisaatioiden käyttöön.
Alustava kaupallinen ratkaisu koostuu kahdesta eri aspektista:
1. Tietoturvamoduuli, jonka mittalaite- ja IoT-laitevalmistajat voivat integroida tuotteensa osaksi.
2. Datamarkkina, jonne em. tietoturvamodulilla varustetut laitteet voivat helposti ja kustannustehokkaasti tuottaa dataa.
Liiketoiminta koostuisi aluksi yhdestä tai kahdesta ja myöhemmin kahdesta tai kolmesta liiketoiminta-alueesta: tietoturvamoduleitten myynnistä, mahdollisesti moduleiden integrointiin tarvittavan osaamisen myynnistä konsultointina, ja (myöhemmin) syntyvän mittaustiedon data-markkinan operoinnista.
Short titleAalto-TUTL-SmartCom
AcronymSmartCom
StatusActive
Effective start/end date01/10/201930/09/2021