Aalto-TUTL-SmartCom

  • Kuosmanen, Petri (Principal investigator)
  • Karlsson, Joona (Project Member)
  • Hietala, Katri (Project Member)
  • Mustapää, Tuukka (Project Member)
  • Ratonyi, András (Project Member)

Project Details

Description

Kiihtyvän digitalisaation ja automatisaation myötä tarve uusille ratkaisuille mittausdatan luotettavan ja laajan saatavuuden parantamiseksi on suuri. Digitaalisten kalibrointitodistusten hyötynä on niiden käsiteltävyys koneellisesti. Datan tarkkuuden, luotettavuuden ja alkuperän todentaminen mahdollistaa laajan datamarkkinan muodostumisen, kun mittalaitteiden käyttäjät voivat myydä dataa muiden organisaatioiden käyttöön. Alustava kaupallinen ratkaisu koostuu kahdesta eri aspektista: 1. Tietoturvamoduuli, jonka mittalaite- ja IoT-laitevalmistajat voivat integroida tuotteensa osaksi. 2. Datamarkkina, jonne em. tietoturvamodulilla varustetut laitteet voivat helposti ja kustannustehokkaasti tuottaa dataa. Liiketoiminta koostuisi aluksi yhdestä tai kahdesta ja myöhemmin kahdesta tai kolmesta liiketoiminta-alueesta: tietoturvamoduleitten myynnistä, mahdollisesti moduleiden integrointiin tarvittavan osaamisen myynnistä konsultointina, ja (myöhemmin) syntyvän mittaustiedon data-markkinan operoinnista.
AcronymSmartCom
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201930/09/2021

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.