A-Photonics

  • Rajamanickam, Radhakrishnan (Project Member)
  • Sun, Zhipei (Principal investigator)
  • Hedberg, Daria (Project Member)
  • Dai, Yunyun (Project Member)
  • Du, Mingde (Project Member)
  • Kim, Maria (Project Member)
  • Pyymaki Perros, Alexander (Project Member)
  • Lau Kuen Yao, Lau (Project Member)

Project Details

Description

Ultranopeat pulssilaserit ovat olleet jo pitkään olennainen osa laservalmistajien tuotevalikoimaa. Erityisesti keski-infrapuna-alueen ultranopeisiin kuitulasereihin on kohdistunut suurta mielenkiintoa monilta kasvavilta ja syntymässä olevilta sovellusaloilta varsinkin mittaus-, kuvantamis- ja lääketieteen sovelluksissa. Tämä projekti tähtää uuden grafeeniin perustuvan laserteknologian kaupallistamiseen. Projektissa kehitetään huippuluokan ultranopea kuitulaser kahden mikrometrin aallonpituusalueelle ja tuodaan teknologia saataville teollisille markkinoille.
Short titleA-Photonics
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/12/2020

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.