Find Research Projects

Search in all content

Filters for Projects

Search concepts
Selected filters
Finished

Empirical Studies on New Forms of Compensation and Work Organization

01/01/201031/05/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Development of Sub-Wet-Bulb Temperature Processes for Advanced Evaporative Cooling of Buildings

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

HY/SA ProDoe, OS

Salmi, O.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Reaalilineaarinen operaattoriteoria ja numeerinen lineaarialgebra

Huhtanen, M.

01/01/201009/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

IPOS: informaation prosessointi hajautetuissa overlay järjestelmissä

Savolainen, P.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Rinnakkaisuus ja elvytys hakemistorakenteissa

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Sähköstaattisen varautumisen kontrollointi MEMS rakenteissa: osa II

Haarahiltunen, A.

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Energiatekniikan tutkijakoulu

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Visuaalisen tietämyksen mallinnus: käsitteet ja jakaminen

Giesecke, R. & Lehto, S.

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Moniskaalmallinnus biopolymeerien translokaatiolle nanoskooppisten huokosten läpi

Lehtola, V.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

FUNANO: Functional nanoparticles and devices

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Neutraalien atomien magneettiset mikroloukut

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Modern Raman techniques in wood chemistry

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Novel carbon nanomaterials: from fundamental research to applications

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Empirical Studies on New Forms of Compensation and Work Organization

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Security and Privacy for Mobile Users in Decentralized Collaborative Wi-Fi Networks

01/01/201025/08/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Jännityskvanttirakenteiden tutkiminen ja hyödyntäminen optoelektronisten komponenttien valmistukseen

Riikonen, J.

01/01/201031/12/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Tiedon louhinnan työkalut monimuotoisen vietinnän tutkimukseen

Papapetrou, P.

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Theory of Dynamic Games and Applications in Energy and Environmental Economics

01/01/201031/07/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Organisaatioiden erilaisuus ja evoluutio: Ekologia, kilpastrategiat, organisaatiomuodot ja kategorisointi

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Virheellinen projektinumero

01/01/201001/01/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Kombinatoriska strukturer och algoritmer

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Mallien kehittäminen orgaanisille rikkiyhdisteille yhdistämällä faasitasapainoja ja eksessientalpiamittauksia

01/01/201031/07/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Fermionisekoitukset ultrakylmissä atomikaasuissa: pariutuminen, supranesteisyys ja kvanttifaasit

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Integroitu bayeslainen ekosysteemien hoidon riskianalyysi

Altartouri, A.

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Nanoelektroniikan teoria

Kauppila, V.

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Domesticating Design at Work

01/01/201030/04/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Neuroverkkotekniikkaan perustuvan rakenneteknisen asiantuntijajärjestelmän kehittäminen sisäilman laadun arvioimista varten

Räsänen, R.

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Lineaaristen aikaperiodisten järjestelmien säätösuunnittelu - erityisinä sovelluksina sähkökoneiden roottori- ja vääntövärähtelyjen vaimentaminen

Hyvämäki, T. & Kiviluoto, S.

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Turbulent flow and pollutant dispersion in urban street canyon environment

Reksoprodjo, H.

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Epätasapainoprosessien mallinnus biologisessa fysiikassa

Salonen, E.

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

SA/HY/Näkömolekyyli, Koskelain

Pitkänen, M.

01/01/201031/12/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Ferrosähköistä funktionaalisuutta hyödyntävät nanokomponentit

Berseneva, N.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

BSB: BIOMITEETTINEN ITSEJÄRJESTYVÄ KUDOSLIIMA (BSB) polymeerikomposiittien luuhun kiinnittymiseen

Nykänen, A.

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Planck satellite as a tool multifrequency studies of active galactic

Lähteenmäki, A.

01/01/201030/11/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Coupling problems of different dimensionalities in the simulation of electromechanical energy-conversion devices

Belahcen, A., Peussa, T. & Rasilo, P.

01/01/201031/12/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Päätösanalyysi projektiporfolion optimoinnissa

Punkka, A.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

OM

Hirvola, A.

01/01/201031/03/2014

Project: Other external funding: Other government funding

Selluloosan perustutkimus funktionaalisten sovellutusten etsimiseen

Kontturi, E.

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

SA/Kohti parempaa kohteiden au

Hyyppä, H.

01/01/201031/12/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Resource Management in Delay-tolerant Mesh and Ad-hoc Networks

Hyytiä, E., Kurnikov, A. & Keränen, A.

01/01/201031/12/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Planck-satelliitti työkaluna aktiivisten galaksien monitaajuustutkimuksessa

Aatrokoski, J. & Järvelä, E.

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

High Efficiency light emitting diodes for energy efficient lighting

Olsson, A. & Oksanen, J.

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Eksplorointimenetelmiä, jotka hyödyntävät useita tietolähteitä

Peltonen, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Fysikaaliseen mallinnukseen perustuva virtuaaliakustiikka

Lokki, T.

01/01/201024/09/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Magnetorheologisen nesteeseen pohjautuvan teknologian peruselementit

Kajaste, J., Kostamo, J. & Kostamo, E.

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

MADELEINE

Lavikka, R. & Koskelainen, K.

01/01/201031/12/2010

Project: Business Finland: Other research funding

PARETO

Viitala, S., Groop, J., Vauramo, E., Reijonsaari, K., Autio, A. & Kuusterä, K.

01/01/201031/12/2013

Project: EU: Other research funding