Find Research Projects

Search in all content

Filters for Projects

Search concepts
Selected filters

POTRA: Biotechnical production of fucose and fucose containing polymer

Eerikäinen, T., Pastinen, O., Home, V. & Jääskeläinen, S.

01/01/200031/12/2002

Project: Tekes as main funder, other

Effects of UV-radiation on materials

Kärhä, P.

01/05/200530/04/2007

Project: Business Finland: Other research funding

Virheellinen projektinumero

01/01/201001/01/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Modernit ramanspektroskooppiset tekniikat puukemian tutkimuksissa

Pääkkönen, T. & Kivioja, A.

01/01/201001/04/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Suprajohtavat Josephson-liitokset sähköisen kohinan ja Berryn vaiheen detektoreina

01/01/201031/05/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Empirical Studies on New Forms of Compensation and Work Organization

01/01/201031/05/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Mallien kehittäminen orgaanisille rikkiyhdisteille yhdistämällä faasitasapainoja ja eksessientalpiamittauksia

01/01/201031/07/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Mallien kehittäminen orgaanisille rikkiyhdisteille yhdistämällä faasitasapainoja ja eksessientalpiamittauksia

01/01/201031/07/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Pektenotoksiini-2:n kokonaissynteesi ja kemiallinen biologia

01/01/201024/09/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Stability of metal oxides under operating conditions

01/01/201022/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Molekyylielektroniikka ja nanomittakaavan fotoniikka

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Suomen ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiakomission yhteiskuntatieteiden työryhmän toiminta

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Konstruktiivinen designtutkimus: metodologinen tutkimus

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Energiamarkkinat ja ympäristöpolitiikka

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

NANODURAMEA: Hilinanoputkipohjaisten membraanielektrodirakenteiden synteesi ja käyttävyys polymeeripolttokennoissa

Tian, Y. & Ritala, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Sosiaalisen tarkkaavaisuuden hermostolliset mekanismit

Nummenmaa, L.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Evoluutio- ja klassisesten menetelmät hybridit päätöksenteon tukemiseen

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Nanohiukkasten optiset ja pintaominaisuudet

Sinha, G.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Analysis in dependencies in environmental time-series data

Korpela, M.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Experimental and computational studies of ferroelectric and magnetic perovskites

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Tulevaisuuden Esteetön Raideliikenne - käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialue

Huttunen, H., Verma, I., Hätönen, J. & Aro, P.

01/01/200931/12/2010

Project: Other external funding: Other domestic funding

Functional optical imaging and the developement of the infant brain

Nissilä, I.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Novel machine learning techiniques for studying climate variability and its impacts

Ilin, A.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Lyhytaikainen plastisuus kuulokognitiossa

Jääskeläinen, I., Kauramäki, J. & Lahnakoski, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Sosiaalinen media kansalaisten ja julkishallinnon väliseen yhteistyöhön

Vuorimaa, P., Tukkinen, P., Laine, M. & Shestakov, D.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Molekyylielektroniikka ja nanomittakaavan fotoniikka

Shevchenko, A. & Vapaavuori, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Fuusioenergia ja nopeat hiukkaset: haasteita ITERin ensiseinämän materiaaleille

Hirvijoki, E., Snicker, A. & Asunta, O.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Emergenttien suurten rakenteiden itsejärjestäytyminen turbulenssissa

Leerink, S., Janhunen, S. & Korpilo, T.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Puheen ymmärtämisen aivomekaismit ja niiden rajoitukset

Salminen, N.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

IPOS: IPOS: informaation prosessointi hajautetuissa overlay järjestelmissä

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Ihmisaivoissa tapahtuvan puheen prosessoinnin laskennalliset mekanismit

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Intuitio luovissa prosesseissa:...

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

VIPP - Visual Innovations for Inclusive Projects with Diverse Participants

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

liikennepolttoaineiden valmistaminen biomassasta

Honkela, M.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Pintarakenteiden määrittäminen tunnelointimikroskoopilla ja elektronidiffraktiolla

Heikkinen, O.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Inviting Russian researcher Galina Shirokova to Finland

15/04/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Nanoluokan kvanttirakenteet: lämmön relaksoitumismekanismeista kvanttitietokoneisiin

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Ihmisaivoissa tapahtuvan puheen prosessoinnin laskennalliset mekanismit

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Joustava väriaineherkistetty nanoaurinkokenno

Patakangas, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Fysikaaliseen mallinnukseen perustuva virtuaaliakustiikka

Pätynen, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

The world and Europe in 2025: Imagining the potential of the present

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Päätösanalyysi projektiporfolion optimoinnissa

Punkka, A.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Akatemiaprofessorin virka

Ikkala, O.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Auditory approaches to automatic speech recognition

Palomäki, K., Remes, U. & Keronen, S.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding