5G meets II/Ylä-Jääski

Project Details

Description

Aalto-yliopiston hankkeen ”5G kohtaa teollisen Internetin” (5G@II) tavoitteena on yhdistää kaksi nupullaan olevaa teknologiamurrosta: seuraavan sukupolven tietoliikenne (5G) ja teollinen internet (Industrial Internet, II). Tämä yhdistelmä muodostaa perustan jopa satojen miljardien eurojen mittakaavaan nousevalle uudelle maailmanlaajuiselle liiketoiminnalle. Se näkyy lähes kaikilla toimialoilla uusina teollisen Internetin sovelluksina ja niitä tukevina palveluina. Keskiössä on laitteista, palveluista ja ihmisistä kerättävän tiedon laajamittainen hyödyntäminen. Keskeisimpiä uusien sovellusten lupauksia ovat tiedon reaaliaikaisuus, tapahtumien ennakoitavuus, toimintojen mobiliteetti ja lisääntynyt automaatio. Hyötyjiä ovat niin yritykset, kuluttajat kuin julkishallinnon toimijat.
Short title5G meets II/Ylä-Jääski
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.