3D Localization for Outdoor Augmented Reality

Project Details

Description

Projektin tavoitteena on kaupallistaa AR -teknologiaan perustuva myytävien ja vuokrattavien huoneistojen listaus- ja mainontatyökalu, joka toimii ulkotiloissa. Ratkaisu yhdistää fyysisen ja digitaalisen mainonnan hyödyt. Kyseessä on fyysisten ulkomainoskylttien digitaalinen versio joka yhdistää verkkoportaalien hyödyn eli runsaan määrän tietoa sekä mainoskylttien hyödyt eli kiinnittää ohikulkevien ihmisten huomion sekä kertoo esimerkiksi huoneistojen tarkan sijainnin kiinteistössä. Tavoitteena on kehittää uutta teknologiaa, mm. koneoppimiseen perustuvaa julkisivun tarkkaa tunnistamista ja paikannusta sekä täydentää tämänhetkistä (ARCore) sisätiloihin kehitettyä AR- teknologiaa siten, että se toimii moitteetta myös ulkona. Aalto Yliopiston projektiryhmän tavoitteena on kehittää prototyyppejä ja suorittaa pilottitutkimus yhteistyössä kiinteistönvälittäjien kanssa. Ryhmän tarkoituksena on myös luoda uusia liiketoimintamalleja sekä immateriaalioikeuksien salkku markkina- ja kilpailija-analyysin perusteella.
Short titleR2B-Facades
StatusActive
Effective start/end date01/01/202231/12/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.