Student prize: Vuoden 1996 parhaan väitöskirjan stipdendi Teknillinen korkeakoulu/Konetekniikan osasto, Finland

Prize: Award or honor granted for a specific work

Granting OrganisationsUniversity