Student prize: Opinnäytetyöpalkinto diplomityöstä Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry, Finland

  • Eero Valtonen (Student prize recipient)

Prize: Award or honor granted for a specific work

Granting OrganisationsUniversity