Student prize: Lisensiaattityöpalkinto, hyvin suoritettu lisensiaatintyö sillanrakennustekniikan alalta Fabian Ahvenaisen rahasto, Finland

Prize: Award or honor granted for a specific work

Granting OrganisationsUniversity