Student prize: Helsinki-aiheisen lopputyön tunnustuspalkinto

  • Kareoja, Pentti (Supervising professor) & Kivioja, L. (Student prize recipient)

Prize: Award or honor granted for a specific work

Description

Kivioja Liinu: Kivijalka ja kaupunkilainen - Kivijalka osana asukkaan arkimaisemaa. Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos. Opinnäytepalkinto myönnetään tutkielmille, joiden aihe liittyy Helsinkiin, helsinkiläisiin tai kaupungin omaan palvelutoimintaan. Kaupunki pyrkii palkitsemaan opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsHelsingin kaupunki

Keywords

  • city development

    Fingerprint