Stipendi puolustuksellisesta tutkimustyöstä Marsalkka Mannerheimin sotatieteellinen rahasto, Finland

Prize: Award or honor granted for a specific work

Granting OrganisationsUniversity