Naiset ja tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Marja-Terttu Tanttisen rahasto, Finland

Prize: Award or honor granted for a specific work

Granting OrganisationsUniversity