Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa - Yhteisöllinen WWW-palvelun tuotanto

Prize: Award or honor granted for a specific work

Antti Raike (Recipient)

Taideteollisen korkeakoulun tukisäätiön tunnustusstipendi 2005 yhteiskunnallisesti merkittävästä, uuden median pedagogista käyttöä edistävästä ja esteettömyyteen kannustavasta väitöskirjasta: Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa - Yhteisöllinen WWW-palvelun tuotanto.
Awarded date14 May 2005
Granting OrganisationsTaideteollinen korkeakoulu

ID: 12049500