Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa - Yhteisöllinen WWW-palvelun tuotanto

    Prize: Award or honor granted for a specific work

    Description

    Taideteollisen korkeakoulun tukisäätiön tunnustusstipendi 2005 yhteiskunnallisesti merkittävästä, uuden median pedagogista käyttöä edistävästä ja esteettömyyteen kannustavasta väitöskirjasta: Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa - Yhteisöllinen WWW-palvelun tuotanto.
    Granting OrganisationsTaideteollinen korkeakoulu