K-osaston vuoden oppikirja 2004 Teknillinen korkeakoulu, Finland

  • Markku Lampinen (Recipient)

    Prize: Award or honor granted for a specific work

    Granting OrganisationsUniversity