Askon säätiön

Prize: Granted funding (personal grants)

Description

Fundin for thesis
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsAskon säätiö