Ansiokas toiminta alan korkeamman opetuksen edistämisessä ja korkeatasoisen tutkimustoiminnan käynnistämisessä Suomessa MIllennium-palkintosäätiö, Finland

Prize: Award or honor granted for a specific work

Granting OrganisationsUniversity