Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston kannustuspalinto Alfred Kordelinin Säätiö, Finland

  • Lauri Nummenmaa (Recipient)

Prize: Award or honor granted for a specific work

Granting OrganisationsUniversity