Teemu Kämäräinen

Postdoctoral Researcher, Project Employee

Projects

  1. CloudVR: High-Quality Mobile Virtual Reality Using Cloud Acceleration

    Kämäräinen, T., Mertanen, O., Arkko, O., Siekkinen, M., Korhonen, J., Nukarinen, J. & van Gemert, T.

    01/01/201931/12/2020

    Project: Business Finland: New business from research ideas (TUTLI)

ID: 105365