Raine Mäntysalo

Professor

Research outputs

 1. 2012
 2. Published

  Suunnittelu kielipelien politiikkana

  Mäntysalo, R. & Nyman, K., 2012, In : Yhdyskuntasuunnittelu. 50, 4, p. 34-51

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 3. Published

  Suunnittelu kielipelien politiikkana: Language games, planning and politics

  Mäntysalo, R. & Nyman, K., 2012, In : Yhdyskuntasuunnittelu. 50, 4, p. 34-51 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 4. Published

  Suuruuden ekonomiaa ja repaleisia kuntarakenteita: Yhdyskunta- ja kustannusrakenteiden kytkentöjä Paras-kaupunkiseuduilla

  Mäntysalo, R., Kallio, O., Niemi, P., Vakkuri, J. & Tammi, J., 2012, In : Kunnallistieteellinen aikakauskirja. 40, 4, p. 327-345 19 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 5. 2011
 6. Published

  Architectural Education as a Basis for Planning Work The Pros and Cons of Professional Enculturation

  Kangasoja, J., Mälkki, M., Puustinen, S., Hirvonen, J. & Mäntysalo, R., 2011, In : THE JOURNAL FOR EDUCATION IN THE BUILT ENVIRONMENT. 5, 2, p. 25-38

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 7. Published

  Between Input Legitimacy and Output Efficiency: Defensive Routines and Agonistic Reflectivity in Nordic Land-Use Planning

  Mäntysalo, R., Saglie, I-L. & Cars, G., 2011, In : European Planning Studies. 19, 12, p. 2109-2126

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 8. Published

  Briefing: Initial findings from the Urba project

  Krokfors, K., Ilmonen, M., Kangasoja, J., Lehtonen, H., Mälkki, M., Mäntysalo, R., Norvasuo, M., Nupponen, T. & Puustinen, S., 2011, In : PROCEEDINGS OF THE ICE: URBAN DESIGN AND PLANNING. 164, 1, p. 15

  Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

 9. Published

  Digitalisaatiosta elinvoimaa alueille?Hallinnon ja tutkijoiden välinen vuorovaikutusfoorumi

  Roininen, J., Hytönen, J. & Mäntysalo, R., 2011, Helsinki, p. 61, (Sektoritutkimuksen neuvottelukunta; no. 7).

  Research output: Working paperProfessional

 10. Published

  Kaupunkiseutujen kasvukivut. Kuntien maankäyttöpolitiikka ja suunnitteluyhteistyö viidellä kaupunkiseudulla. Yhdyskuntarakenteen toimivuus -tutkimuksen väliraportti

  Hytönen, J., Akkila, I., Mäntysalo, R., Nupponen, T., Jarenko, K., Kanninen, V., Kangasoja, J., Niemi, P., Huuhka, E. & Raninen, J., 2011, Helsinki: Suomen Kuntaliitto, p. 88.

  Research output: Working paperProfessional

 11. Published

  Kirja joka vaikutti - A book that made a difference

  Niskanen, A., Huttunen, H., Hentilä, H-L., Mäntysalo, R., Heikkinen, M., Blot, M. & Mukala, J., 2011, In : Arkkitehti. 108, 1, p. 66-73

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 12. Published

  Larry Sherman´s stories: A Challenge to Planning Theory

  Mäntysalo, R., 2011, In : Planning Theory and Practice. 12, 2, p. 309-310

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 13. Published

  Monikeskuksisuuden monet todellisuudet

  Mäntysalo, R., Kanninen, V., Hytönen, J., Roininen, J., Akkila, I., Ylä-Anttila, K., Hynynen, A. & Vanhatalo, J., 2011, Helsinki, p. 98, (Sektoritutkimuksen neuvottelukunta; no. 4).

  Research output: Working paperProfessional

 14. Published

  Planning as agonistic communication in a trading zone: Re-examining Lindblom's partisan mutual adjustment

  Mäntysalo, R., Balducci, A. & Kangasoja, J., 2011, In : Planning Theory. 10, 3, p. 257-272

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 15. Published

  Vaikutukset yhdyskuntarakenteen toimivuuteen: strategisen arvioinnin näkökulma

  Roininen, J., Mäntysalo, R., Hanell, T. & Kanninen, V., 2011, Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen.Asiantuntijalausunnot maakuntakaavaluonnoksesta. Helsinki, p. 10-19

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 16. 2010
 17. Published

  Agonism and institutional ambiguity: Ideas on democracy and the role of participation in the development of planning theory and practice - the case of Finland

  Bäcklund, P. & Mäntysalo, R., 2010, In : Planning Theory. 9, 4, p. 333-350

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 18. Published

  Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät

  Mäntysalo, R., Peltonen, L., Kanninen, V., Niemi, P., Hytönen, J. & Simanainen, M., 2010, Helsinki, (Acta; Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 2; no. Acta 217).

  Research output: Working paperProfessional

 19. Published

  Kestävä yhdyskuntarakenne ja elinympäristö.Ympäristöklusterin neljännen ohjelmakauden tuloksia

  Kuoppa, J. & Mäntysalo, R., 2010, Espoo, p. 92, (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B; no. 97).

  Research output: Working paperProfessional

 20. Published

  Metsäkaupungista peltokaupungiksi

  Mäntysalo, R., 2010, In : Asu ja Rakenna. 17, 3, p. 26-27

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 21. Published
 22. Published

  Strategic integration with built heritage: the case of Nurmes railway station park

  Mäntysalo, R., 2010, Integrating aims : built heritage in social and economic development. Mälkki, M. & Schmidt-Thomé, K. (eds.). Espoo: Aalto ARTS Books, p. 289-304

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 23. 2009
 24. Published

  Arkkitehtuuritutkimus suunnittelun tutkimuksena [Architectural research as planning and design research]

  Mäntysalo, R., 2009, Pohjoinen puhuu.Perinne, kestävyys ja haasteet [Northern encounters.Tradition, sustainability and challenges]. Hirvonen-Kantola, S. & Hentilä, H-L. (eds.). Oulu: Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, p. 128-133

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 25. Published

  Asemapuisto osana Nurmeksen strategista eheyttämistä [Railway station park as part of the strategic integration of Nurmes]

  Mäntysalo, R., 2009, Uusiutuva vanha kauppala.Nurmeksen Asemapuiston suunnittelun lähtökohtia [Old small town renewal.Planning premises for the Nurmes Railway Station Park]. Ryhänen, H. (ed.). Joensuu: Joensuun yliopisto, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, p. 29-37

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 26. Published

  Autoriippuvuus vähentää liikkujien vaihtoehtoja [Car-dependency diminishes the choices of mobility]

  Kanninen, V., Kuoppa, J. & Mäntysalo, R., 2009, In : Ympäristö. 16, 5-6, p. 10-12

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 27. Published

  Kuinka alueellista muutosta hallitaan - parhaat keinot ja käytännöt : esiselvitys sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit -jaostolle (teema 3) [Managing re

  Mäntysalo, R. & Roininen, J., 2009, Espoo, p. 94, (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja; no. 71/C).

  Research output: Working paperProfessional

 28. Published
 29. Published

  Rakennetun kulttuuriympäristön tulevaisuuden haasteita sekä aiheita tarkempaa tutkimusta varten [Future Challenges of the Built Cultural Heritage, and Topics for Further Research]

  Mälkki, M., Mäntysalo, R. & Schmidt-Thomé, K., 2009, Verkottuneen aluerakenteen ominaisuudet analyysikatsausraportti.Osa II, Alueet ja verkot suomalaisen kilpailukyvyn perustana.Teema 2: Verkottuneen aluerakenteen ominaisuudet.[The Qualities of Networ. Moilanen, P. & Laakso, S. (eds.). Helsinki: Opetusministeriö, Sektoritutkimuksen neuvottelukunta, Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuuri -jaosto, p. 37-45

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 30. Published

  Yhdyskuntasuunnittelun teorioiden kehitys ja asukkaiden osallistumisen tarkoitus [The development of urban planning theories and the purpose of citizen participation]

  Mäntysalo, R. & Bäcklund, P., 2009, In : Terra. 121, 1, p. 1931

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 31. 2008
 32. Published

  Asuttaisiinko toisin?Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa [Another way to dwell?Looking for new concepts for urban housing]

  Norvasuo, M., Lehtonen, H., Aaltojärvi, I., Hirvonen, J., Ilmavirta, T., Ilmonen, M., Krokfors, K., Lapinleimu, M., Mäenpää, P., Nupponen, T. & 3 othersMäntysalo, R., Puustinen, S. & Rantama, S., 2008, Espoo, p. 395, (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B; no. 95).

  Research output: Working paperProfessional

 33. Published

  Dialectics of Power: The Case of Tulihta Land-use Agreement

  Mäntysalo, R., 2008, In : Planning Theory and Practice. 9, 1, p. 81-96

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 34. Published

  Economics and Built Heritage Towards New European Initiatives

  Mälkki, M., Mäntysalo, R. & Schmidt-Thomé, K., 2008, Espoo, p. 158, (Centre for Urban and Regional Studies publications. B; no. 92).

  Research output: Working paperProfessional

 35. Published

  Kohti urbaanin asumisen konseptien yhteiskehittelyä

  Mäntysalo, R. & Puustinen, S., 2008, Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa [Another way to dwell? Looking for new concepts for urban housing]. Norvasuo, M. (ed.). Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, p. 361-389

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 36. Published

  Towards new European initiatives

  Mälkki, M., Mäntysalo, R. & Schmidt-Thomé, K., 2008, Economics & Built Heritage: Towards New European Initiatives. Mälkki, M., Mäntysalo, R. & Schmidt-Thomé, K. (eds.). Espoo: Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, p. 151-155

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 37. 2007
 38. Published

  Euroopan maaseutujen uhattu perintö - Kalajoki

  Mäntysalo, R., Hentilä, H-L. & Ihatsu, E., 2007, Oulu, p. 112, (Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnittelun laboratorio; C; no. 108).

  Research output: Working paperProfessional

 39. Published

  KaSuKat - Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu: tapaus Sotkamo

  Mäntysalo, R. & Vahtera, K., 2007, Oulu, p. 108, (Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osaston julkaisu; no. C 110).

  Research output: Working paperProfessional

 40. Published

  Kylien käänteinen kaavoitus: maaseutuoloihin sovitetun maankäytön ohjausmenetelmän hahmottaminen

  Mäntysalo, R. & Jokelainen, T., 2007, In : Yhdyskuntasuunnittelu . 45, 3, p. 35-48

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 41. Published

  Local Authority Planning in Change: Beyond Dichotomies - Programme & Abstracts

  Mäntysalo, R., 2007, Oulu, p. 100, (Publication C; no. 111).

  Research output: Working paperProfessional

 42. Published

  Yhdyskuntasuunnittelun teorioiden kehitys osallistumisen näkökulmasta

  Mäntysalo, R., 2007, Prospectu^s kirjoituksia kaupungista ja suunnittelusta. Ilmonen, M., Lehtovuori, P. & Pakarinen, T. (eds.). Espoo: Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, p. 69-110

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Previous 1 2 Next

ID: 92446