Profiles

No photo of Oya Duman

Oya Duman

Person: Doctoral students, Doctoral studies

20162019
No photo of Johannes Einolander
20162016
Photo of Iman El Gharamti

Iman El Gharamti

Person: Doctoral students, Doctoral studies

20152019
No photo of Serenay Elmas
20192020
Photo of Åsa Enberg

Åsa Enberg

Person: Finance services

19912018
No photo of Amy Fallon

Amy Fallon

Person: Doctoral students, Doctoral studies

20192020
Photo of Petri Forsström

Petri Forsström

Person: Doctoral students, Doctoral studies

20152020
No photo of Mahmoud Gadalla

Mahmoud Gadalla

Person: Doctoral students, Doctoral studies

20152020
No photo of Christopher Görsch
20182020
Photo of Kaisa Granqvist
20162020
No photo of Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

Person: Doctoral students, Doctoral studies

Photo of Henry Gustavsson
19962019
Photo of Hatef Hajian

Hatef Hajian

Person: Doctoral students, Doctoral studies

20192020
No photo of Pasi Häkli
20182019
No photo of Afshin Hasani Aleni

Afshin Hasani Aleni

Person: Doctoral students, Doctoral studies

20162020
No photo of Ali Hazrati Niyari

Ali Hazrati Niyari

Person: Doctoral students, Doctoral studies

No photo of Matias Heino

Matias Heino

Person: Doctoral students, Doctoral studies

20182020
No photo of Nina Heiska
20012013
Photo of Otso Helenius
20122019
Photo of Pauli Hiltunen

Pauli Hiltunen

Person: Doctoral students, Doctoral studies

20192020
Photo of Aino Hirvola
20102019
No photo of Janne Huotari

Janne Huotari

Person: Doctoral students, Doctoral studies

20192020