School Services, BIZ

Research Output

Filter
Working paper
2015

Esiselvitys suomalaisten ja venäläistaustaisten mobiilialan yritysten metropolialueelle sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä

Karjalainen, J., Karjanlahti, M. & Stenholm, J., 2015, Helsinki, p. 35, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 3/2015).

Research output: Working paperProfessional

Gasellitarinoita Aalto Start-Up Centeristä

Virtanen, M., Heimonen, T., Hägg, O., Kiuru, P. & Rajahonka, M., 2015, Helsinki, p. 216, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 2/2015).

Research output: Working paperProfessional

Luomun arvoketju Etelä-Savossa

Mynttinen, S., Virtanen, M. & Kuukkanen, T., 2015, Helsinki, p. 57, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 1/2015).

Research output: Working paperProfessional

Uraseurantaraportti 2009-2014

Makkonen, T., 2015, Helsinki, p. 28, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 6/2015).

Research output: Working paperProfessional

2014

Analyses on the Finnish high-growth entrepreneurship ecosystem

Autio, E., Rannikko, H., Handelberg, J. & Kiuru, P., 2014, Helsinki, p. 85, (Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY; no. 1/2014).

Research output: Working paperProfessional

Enhancing university firm collaboration through an open innovation platform - - A study on university small firm collaboration based on experiences from the Plan C project

Rannikko, H. & Kajanus, M., 2014, Helsinki, p. 21, (Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY; no. 3/2014).

Research output: Working paperProfessional

GATE.Entrepreneurship development in Gatchina distric : evaluation report

Kopoteva, I. & Gustafsson-Pesonen, A., 2014, Helsinki, p. 85, (Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY; no. 2/2014).

Research output: Working paperProfessional

Lähiruokayrittäjän työkirja : Uuden liiketoiminnan kehittäminen

Heikkilä, L., Kotro, J., Rikkonen, P., Eerikäinen, H., Reinikainen, A., Virtanen, M., Mäkelä, J., Kirveennummi, A., Heikkilä, K., Mantere, J. & Arvonen, A., 2014, Jokioinen, p. 42.

Research output: Working paperProfessional

Menestyksen avaimet PK-yritykselle : näkökulmia käytännön työhön

Laine, J. A. T., Kallio, A. & Jokiranta, L., 2014, Helsinki, p. 17, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 7/2014).

Research output: Working paperProfessional

Nuoren yrityksen tuki (NYT) -täydennettynä senioriyrittäjyyden tuella - hankkeen vaikuttavuusarvio

Arola, N. & Närhi, M., 2014, Helsinki, p. 38, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 6/2014).

Research output: Working paperProfessional

2013

Central Balticum entrepreneurship interaction : analysis of entrepreneurship educators' training needs and practices

Kozlinska, I., Mets, T., Paalzow, A. & Gustafsson-Pesonen, A., 2013, Helsinki, p. 43, (Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY; no. 4/2013).

Research output: Working paperProfessional

Central Balticum Entrepreneurship Interaction (CB Entreint) project : entrepreneurship education best practices from the Netherlands and the United Kingdom, insights from the CB Entreint project study

Kozlinska, I., Mets, T., Sauka, A. & Goba, I., 2013, Helsinki, p. 21, (Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY; no. 6/2013).

Research output: Working paperProfessional

Kasvuyritysseuranta : analyysejä nuorten teknologiayritysten kehittymisestä vuosina 2004-2010

Autio, E., Rannikko, H., Kiuru, P. & Handelberg, J., 2013, Helsinki, p. 65, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 2/2013).

Research output: Working paperProfessional

Uraseurantaraportti 2007-2012

Makkonen, T., 2013, Espoo, p. 25, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 3/2013).

Research output: Working paperProfessional

2012

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä

Kiuru, P., Mäkelä, J. & Huvio, P., 2012, Helsinki.

Research output: Working paperProfessional

Ideoita ja oivalluksia yrittäjyyskasvatukseen YKOONTI

Gustafsson-Pesonen, A. & Kiuru, P., 2012, Helsinki, p. 81, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 4/2012).

Research output: Working paperProfessional

Managerial competencies and training needs in the Finnish and Estonian social and health care industries : the Health and Welfare Institutions Cooperation Network HEWENET -project

Järvikuona, P., Leskinen, R., Karhunen, P., Tambur, M., Vingisaar, T. & Alliksoo, P., 2012, Helsinki, p. 147, (Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY; no. 3/2012).

Research output: Working paperProfessional

2011

Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi -hanke 2008-2010: tutkimusraportti

Järvikuona, P. & Aaltonen, H., 2011, Helsinki, p. 35, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 5/2011).

Research output: Working paperProfessional

Creative entrepreneurs' perceptions about entrepreneurial education: Creative Entrepreneurship Training Network -project

Karhunen, P. & Venesaar, U., 2011, Helsinki, p. 57, (Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY; no. 10/2011).

Research output: Working paperProfessional

Firma-hankkeen Yrittäjyyskehittäjä-valmennuksen arviointiselvitys

Gustafsson-Pesonen, A., Heimonen, T., Rautio, L. & Kantanen, M., 2011, Helsinki, p. 46, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 2/2011).

Research output: Working paperProfessional

Hyvä johtaja - Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010

Heimonen, T., 2011, Helsinki, p. 40, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 4/2011).

Research output: Working paperProfessional

Perceptions of entrepreneurship among future creative professionals: results of a survey for university students in Finland, Estonia and Latvia : Creative Entrepreneurship Training Network -project

Karhunen, P. & Venesaar, U., 2011, Helsinki, p. 58, (Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY; no. 9/2011).

Research output: Working paperProfessional

Uraseurantaraportti 2005-2010

Söderholm, J. & Makkonen, T., 2011, Helsinki, p. 24, (Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS; no. 8/2011).

Research output: Working paperProfessional

2010

EXPLORE - EXPeriencing LOcal food REsources in the Nordic countries

Ljunggren, E., Markowska, M., Mynttinen, S., Samuelsen, R., Sæmundsson, R., Virtanen, M. & Wiklund, J., 2010, Oslo, p. 104.

Research output: Working paperProfessional

Young Business Academy (YBA) -koulutusten vaikuttavuusselvitys

Uotila, H. & Heimonen, T., 2010, Mikkeli, p. 34, (Aalto University School of Economics, Mikkeli Business Campus; no. N-91).

Research output: Working paperProfessional

2009

Etelä-Savon yritysten Venäjä-yhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet

Järvikuona, P., Karhunen, P., Handelberg, J. & Mochnikova, E., 2009, Helsinki, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-89).

Research output: Working paperProfessional

Itäsuomalaisten nuorten mielikuvia puutuoteteollisuudesta - Suhdenäkökulma

Mynttinen, S., 2009, Mikkeli, p. 102, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-86).

Research output: Working paperProfessional

Liiketoiminnan kehittäminen puunkorjuualan näkökulmasta

Mynttinen, S., 2009, Helsinki, p. 104, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-87).

Research output: Working paperProfessional

Suomalaisella luovuudella läpimurto maailmalle?Luovien alojen yritysten kansainvälistymisen ja rahoituksen selvityshankkeen yhteenvetoraportti

Handelberg, J. & Karhunen, P., 2009, Helsinki, p. 31, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-90).

Research output: Working paperProfessional

Yrittäjyys puunkorjuutoiminnan näkökulmasta

Mynttinen, S., 2009, Helsinki, p. 80, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-88).

Research output: Working paperProfessional

2008

Johtamisen taidot -hankkeessa järjestettyjen koulutusohjelmien vaikuttavuus

Kokkonen, V., 2008, Helsinki, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-80).

Research output: Working paperProfessional

Kasva Yrittäjäksi -koulutusohjelman vaikuttavuus

Kokkonen, V., 2008, Helsinki, p. 44, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-79).

Research output: Working paperProfessional

PK-yritysten kansainvälistymisen sopimukset

Saarikivi, M., 2008, Helsinki, p. 126, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-74).

Research output: Working paperProfessional

Raportti suomalaisten ja brittiläisten pk-yritysten yhteistyön kehittämisestä uusiutuvan energian sektorilla

Saarikivi, M., 2008, Helsinki, p. 63, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-81).

Research output: Working paperProfessional

Selvitys lujitemuovikomposiittituotteiden mahdollisuuksista rakennusteollisuudessa

Saarikivi, M., Handelberg, J., Holmberg, T. & Matilainen, A., 2008, Helsinki, p. 49, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-82).

Research output: Working paperProfessional

Uutta naisjohtajuutta Delfoi Akatemiasta - hankkeen vaikuttavuus

Tuutti, L., 2008, Helsinki, p. 43, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-75).

Research output: Working paperProfessional

2007

COST Finland : innovation policy promotion for growth & employment and new entrepreneurship in forest related value chains

Ollonqvist, P., Niskanen, A., Kajanus, M., Matilainen, A., Mäkinen, P., Vihinen, H., Rimmler, T., Mynttinen, S., Volk, R. & Toivonen, R., 2007, Strasbourg, p. 152, (COST Action; no. E 51).

Research output: Working paperProfessional

Katsaus K-päivittäistavarakauppaan ja sen merkitykseen Itä-Suomessa

Mynttinen, S., 2007, Helsinki, p. 47, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-73).

Research output: Working paperProfessional

Kaupallisten avustajien koulutusohjelman vaikuttavuus

Kokkonen, V. & Logrén, J., 2007, Helsinki, p. 27, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-66).

Research output: Working paperProfessional

Kehity esimiehenä - Koulutusohjelman vaikuttavuus

Kokkonen, V., 2007, Helsinki, p. 31, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-65).

Research output: Working paperProfessional

Mikkelin seudun yrityspalvelujen henkilökunnan sekä alueen yrittäjien näkemykset ja suhtautuminen mentorointiin

Mynttinen, S., Saarikivi, M. & Hämäläinen, E., 2007, Helsinki, p. 43, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-72).

Research output: Working paperProfessional

Oppilaitosten yrittäjyyskoulutuksen kehittämishanke 2004-2006 Etelä-Savon alueella.Tavoitteiden, toimenpiteiden ja vaikuttavuuden arviointi

Mustonen, S. & Gustafsson-Pesonen, A., 2007, Helsinki, p. 64, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-63).

Research output: Working paperProfessional

Perusta oma yritys - koulutusohjelman vaikuttavuus

Kokkonen, V., 2007, Helsinki, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-70).

Research output: Working paperProfessional

Pietarin innovaatiojärjestelmä ja yhteistyöpotentiaali suomalaisille innovaatiotoimijoille

Panfilo, A., Karhunen, P. & Miettinen, V., 2007, Helsinki, p. 114, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-69).

Research output: Working paperProfessional

Pietarin ja Leningradin läänin potentiaali kaakkoissuomalaisille metallialan yrityksille

Panfilo, A. & Karhunen, P., 2007, Helsinki, p. 17, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-68).

Research output: Working paperProfessional

Pietarissa toteutettujen yrittäjäkoulutusohjelmien vaikuttavuus

Logrén, J. & Kokkonen, V., 2007, Helsinki, p. 34, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-64).

Research output: Working paperProfessional

StuNet -Business Possibilities and Education -hankkeen arviointi

Kehusmaa, L. & Kämä, J., 2007, Helsinki, p. 22, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-76).

Research output: Working paperProfessional

Summary and declaration of the Conference on Public Support Systems of SMEs in Russia and Other North European Countries, May 18-19, 2006

Virtanen, M., 2007, Helsinki, p. 21, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-67).

Research output: Working paperProfessional

Tutkimus Miktech-yrityshautomon yritysten näkemyksistä ja kokemuksista hautomon toiminnasta ja sen edelleen kehittämisestä

Handelberg, J. & Saarikivi, M., 2007, Helsinki, p. 23, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-71).

Research output: Working paperProfessional

2006

Asiantuntijayrittäjyyden erikoispiirteet

Kokkonen, V., 2006, Helsinki, p. 31, (HSE Mikkeli Business Campus Publications; no. N-52).

Research output: Working paperProfessional