School of Chemical Engineering

Research Output

Filter
Working paper
Working paper

Variation in lipid oxidation rates in cereals - a result of lipoxygenase enzyme activity or lipid availability

Lehtinen, P., Kaukovirta-Norja, A. & Laakso, S., 2000, Espoo, p. 257-260, (2nd European Symposium on Enzymes in Grain Processing, Helsinki, 8-10.12.1999).

Research output: Working paperProfessional

2 Citations (Scopus)

Vesijohtoverkoston korroosion estäminen kalkkikivialkaloinnilla

Aromaa, J., 2001, Espoo, p. 62, (Helsinki University of Technology, Publications in materials science and metallurgy; no. TKK-MK-122).

Research output: Working paperProfessional

Viilun kuivaus - Puumateriaalin ja kuivausprosessin vaikutukset tuoteominaisuuksiin

Pulkkinen, P., Hanhijärvi, A., Rohumaa, A., Sundman, S., Hyttinen, P., Sokka, K. & Paajanen, T., 2000, Espoo, p. 65, (Teknillisen korkeakoulun Puutekniikan laboratorion tiedonantoja; no. 84).

Research output: Working paperProfessional

Viljojen mikrobiologiaa

Kataja, S., 2000, Espoo, p. 33, (Applied Biochemistry and Microbiology Report).

Research output: Working paperProfessional

Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä

Heinonen, M., Nieminen, O. & Nordström, K., 2004, Helsinki, (Teknologiakatsaus; no. 152/2004).

Research output: Working paperProfessional

Virtauksen kriittiset nopeudet ja lietteen saostuminen

Vuorilehto, V-P., Norden, H. V. & Paavola, E., 1992, Espoo, (Kemian laitetekniikan raporttisarja; no. 10).

Research output: Working paperProfessional

Virtaustekniikkaa materiaalitekniikan opiskelijoille

Heiskanen, K., 2006, Otamedia, p. 167, (Teknillisen korkeakoulun materiaalitekniikan julkaisuja; no. TKK-MT-167).

Research output: Working paperProfessional

Virtaustekniikka prosessiteollisuudessa - Kurssimateriaali vuosina 1990-2005

Kaskiala, M. & Kaskiala, T., 2005, Espoo, p. 161, (Helsinki University of Technology Publications in Materials Science and Engineering, Teknillisen korkeakoulun materiaalitekniikan julkaisuja; no. TKK-MT-169).

Research output: Working paperProfessional

Virtausten ja lämmönsiirron numeerinen mallinnus Osa II - Numeeriset menetelmät.

Ahokainen, T., 1995, Espoo, p. 128, (Report TKK-V-C132; no. TKK-V-C132).

Research output: Working paperProfessional

Virtausten ja lämmönsiirron numeerinen mallinnus Osa I - Virtauksien yhtälöt.

Ahokainen, T., 1995, Espoo, p. 166, (Report TKK-V-C131; no. TKK-V-C131).

Research output: Working paperProfessional

Virtausten ja vapaan pinnan mallitus dynaamisissa tilanteissa; FIDAP

Pohjola, M., 1998, Espoo, p. 22, (Teknillisen korkeakoulun materiaalitekniikan ja metallurgian julkaisuja; no. TKK-MK-34).

Research output: Working paperProfessional

Virus- ja prioniturvallisuus

Rahkamo, L., Nieminen, O. & Nordström, K., 2002, Espoo, (Applied Biochemistry and Microbiology Report; no. 3).

Research output: Working paperProfessional

Viscosity models for molten slags

Kekkonen, M., Oghbasilasie, H. & Louhenkilpi, S., 2012, Helsinki, p. 34, (Aalto University publication series Science + Technology; no. 12/2012).

Research output: Working paperProfessional

Viskoelastisuus päällystetyn paperin kalanteroinnissa. Kirjallisuuskatsaus

Starck, P., Väänänen, A., Mikkilä, J., Järvinen, H. & Suontausta, O., 2000, Espoo, p. 25, (KCL tiedote; no. 227).

Research output: Working paperProfessional

VLE-mittauksia Yerazunis-laitteella

Laakkonen, M., 2000, Espoo, p. 19, (Kemian laitetekniikan raporttisarja; no. 39).

Research output: Working paperProfessional

VLJ-luolan kalliopultin nro 8 irtikairaus ja korroosiokoe

Antikainen, J., Aromaa, J. & Rautio, T., 2005, Olkiluoto, p. 53, (T&K-raportti; no. 2005-07).

Research output: Working paperProfessional

Vortices in Bose condensate

Simula, T. P., Virtanen, S. M. M. & Salomaa, M. M., 2001, Jyväskylä, p. 177, (The XXXV Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 22.-24. 2001, Jyväskylä, Finland).

Research output: Working paperProfessional

VTT Symposium 244.Applied Material Research at VTT.Symposium on Applied Materials.Espoo, Finland, 8 June 2006.Ritschkoff, Anne-Christine, Koskinen, Jari & Paajanen, Mika (Eds.)

Turunen, E., Varis, T., Gustafsson, T. E., Keskinen, J., Lintunen, P., Lintula, P. & Hannula, S-P., 2006, Espoo, p. 188-199, (VTT).

Research output: Working paperProfessional

Water Diffusion Coefficients in PVDF-g-PSSA Polymer Electrolyte Membranes Studied by PFG-NMR

Hietala, S., Maunu, S. L., Sundholm, F., Lehtinen, T. & Sundholm, G., 1998, Helsinki, p. p. P10, (40th Anniversary of The Society for Wood and Polymer Chemistry in Finland, University of Helsinki 23.10.1998).

Research output: Working paperProfessional

Water in paper studied by NMR and FT-IR

Wikberg, H., Nuopponen, M., Maunu, S. & Vuorinen, T., 2003, Madison, Wisconsin, p. 91-94, (12th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Madison, USA, 9.-12.6.2003).

Research output: Working paperProfessional

WDS SCHOOL, Graduate School Seminar

Heikinheimo, E. & Selin, L., 2006, Espoo, p. 116, (Teknillisen korkeakoulun materiaalitekniikan julkaisuja; no. TKK-MT-175).

Research output: Working paperProfessional

Wear of diamond saw segments when cutting stone

Ylikerälä, J., 2003, Espoo, p. 50, (Teknillisen korkeakoulun materiaalitekniikan ja metallurgian julkaisuja; no. TKK-MK-145).

Research output: Working paperProfessional

When Experiment and a Theory meet - A Molecular Model of the Donor Chemistry in the Heterogeneous Stereospesific TiCl_(4)/MgCl_(2) Catalyst

Iiskola, E., 2002, (Blue Sky Conference on Catalytic Olefin Polymerization, 2nd JAIST/JLPO Workshop on Ziegler-Natta Catalysts, Sorrento (Italy) 17-21 June 2002).

Research output: Working paperProfessional

Wild Finnish Truffles

Shamekh, S., Leisola, M. & Sarjala, T., 2007, (The Fifth International Workshop of Edible Mycorrhizal Mushrooms, Chuxiong, China, August 26-29, 2007).

Research output: Working paperProfessional

Wood Ash Analysis, Disposal and Utilization Possibilities

Golam, S., Ehtonen, P. & Järveläinen, M., 1993, Espoo, (Plant Design Report Series; no. 19).

Research output: Working paperProfessional

Wood Cell Wall Characterization by Raman Microspectroscopy and Atomic Force Microscopy

Eronen, P., Kivioja, A., Österberg, M. & Jääskeläinen, A-S., 2007, Santa Fe, NM, (Federation of Analytical Chemistry and Spectroscopy Societies, Mephis U.S., 15.10.-18.10.2007).

Research output: Working paperProfessional

Workshop on flocculation, floc structure and consolidation

Stenius, P. & Sarvaranta, L., 1994, Espoo, p. 27, (Laboratory of Forest Products Chemistry, Reports; no. Series C 5).

Research output: Working paperProfessional

XANES Study on SrCoO3-d Defect Perovskite System

Karvonen, L., Grigoraviciute, I., Valkeapää, M., Liu, R-S., Chen, J-M., Yamauchi, H. & Karppinen, M., 2008, p. N-3, (E-MRS 2008 Spring Meeting, Strasbourg, Ranska, 26. - 30.5.2008).

Research output: Working paperProfessional

XPS, XRF and AFM analysis of SrS:Ce thin films

Heikkinen, H., Peussa, M., Kotilainen, H., Kukli, K., Nykänen, E. & Niinistö, L., 1997, p. 25, (Finnish Chemical Congress and Exhibition, Helsinki, Finland, 11.-13.11.1997).

Research output: Working paperProfessional

XPS analysis of SrS:Ce thin films

Heikkinen, H., Nykänen, E., Johansson, L-S. & Niinistö, L., 1997, Tartto, p. 28, (The 4th Baltic Symposium on Atomic Layer Epitaxy, Tartu, Estonia, October 10-11, 1997).

Research output: Working paperProfessional

X-ray Absorption Spectroscopy and X-ray Diffraction of Co/SiO2

Eteläniemi, V., Backman, L. B., Rautiainen, A., Krause, A. O. I. & Paakkari, T., 1998, Oslo, p. 2, (8th Nordic Symposium on Catalysis, Oslo, Norja 7.-9.6.1998).

Research output: Working paperProfessional

X-ray fluorescence analysis of SrS:Ce thin films

Peussa, M., Nykänen, E., Kukli, K. & Niinistö, L., 1997, Tartto, p. 33, (The 4th Baltic Symposium on Atomic Layer Epitaxy, Tartu, Estonia, October 10-11, 1997).

Research output: Working paperProfessional

X-ray photoelectron spectroscopy in the study of LaNiO3 thin films grown in an ALE reactor

Johansson, L-S., Nieminen, M. & Niinistö, L., 1996, Helsinki, p. 17, (The 9th Symposium on Inorganic and Analytical Chemistry, Helsinki, 24.5.1996).

Research output: Working paperProfessional

X-Ray Studies on the Effect of Age and Fuel Cell Testing on the Structure of PVDF-based Membranes

Kisko, K., Jokela, K., Serimaa, R., Kallio, T., Sundholm, G. & Sundholm, F., 2002, (Fysiikan päivät, Joensuu).

Research output: Working paperProfessional

X-SFM, XPS and SIMS study of cobalt catalysts on silica.

Pischow, K. A., Ristolainen, E., Niemelä, M. K. & Krause, A. O. I., 1994, Denver, p. 1, (41st National Symposium, Denver, Colorado, 1994).

Research output: Working paperProfessional

Xylose isomerase catalyzed monosaccharide C2 epimerization

Vuolanto, A., Pastinen, O. & Leisola, M., 2001, (The 5th spring meeting of the division of synthetic chemistry, Turku, May 14-15).

Research output: Working paperProfessional

Y-Butyrolactone and Water from THF and Oxygen: Green Chemistry with Mo/Ru Catalysts

Straub, T. & Koskinen, A., 2002, Vilnius, Lithuania, (BOS 2002, Balticum Orgnicum Syntheticum, Vilnius, Lithuania, 2002).

Research output: Working paperProfessional

Ydinvoimaloissa käytettyjen ioninvaihtohartsien poltto suurtehoplasmalla

Korpiola, K., Järvinen, J., Penttilä, K., Kotiluota, P., Hokkinen, J. & Heikkinen, J., 2008, Espoo, p. 25, (Loppuraportti).

Research output: Working paperProfessional

Yhteenveto höyryvoimalaitoksen korroosiomuodoista ja niiden estämisestä

Kurkela, S., 1998, Espoo, p. 54, (Teknillisen korkeakoulun materiaalitekniikan ja metallurgian julkaisuja; no. TKK-MK-40).

Research output: Working paperProfessional

Yksikuonapraktiikka AOD-prosessissa.Väliraportti

Holappa, L., 1992, Otaniemi.

Research output: Working paperProfessional

Ympäristöä säästävän sellu- ja polttotekniikan uudet haasteet Advances of decision support systems in process design and operation

Hurme, M., 1995, Espoo, p. 10, (Plant Design Report Series; no. 36).

Research output: Working paperProfessional

Ympäristöindeksit

Lindholm, J., 2006, Espoo, p. 30, (Plant design report series; no. 87).

Research output: Working paperProfessional

Ympäristöystävällinen sellu- ja polttotekniikka (Environmentally friendly pulp and combustion technology)

Hurme, M., 1995, Espoo, p. 68, (Plant Design Report Series; no. 34).

Research output: Working paperProfessional

Yritysten yhteiskuntavastuu

Puoskari, M., 2006, Espoo, p. 23, (Plant design report series).

Research output: Working paperProfessional

Ytenergimätningar mellan stål och slagg

Liukkonen, M., Mu, D. & Holappa, L., 1994, Espoo.

Research output: Working paperProfessional

Zero-order drug release via controlled surface erosion of photo-crosslinked poly(ester-anhydrides)

Mönkäre, J., Hakala, R. A., Korhonen, H., Kiviniemi, A., Seppälä, J. V. & Järvinen, K., 2008, (AAPS Annual Meeting and Exposition, Atlanta, GA, USA 16.11-20.11.2008).

Research output: Working paperProfessional

Zeroth-order complex-amplitude modulating diffractive elements

Kettunen, V., Vahimaa, P., Turunen, J., Honkanen, M., Salminen, O. & Noponen, E., 1996, Espoo, p. 5, (XXX Annual Conference of the Finnish Physical Society, Espoo, 1996.).

Research output: Working paperProfessional

Zeta-potentiaalimittausten soveltaminen sulfidimineraalien hapettumisen ja pintapeitteiden tutkimiseen

Ahveninen, R., 1993, (Hiukkaskokoanalytiikka 93, Kirkkonummi, 11-12.5.1993).

Research output: Working paperProfessional

Zwaartekracht-sedimentatie analysis

Heiskanen, K., 1997, Holland, p. 24, (PAON International Course).

Research output: Working paperProfessional