Research and Innovation Services

Activities

Filter
Consultancy

Aalto-yliopiston lausunto valtioneuvoston tietopoliittisesta selonteosta

Nomi Byström (Consultant), Matti Nelimarkka (Consultant), Ella Bingham (Consultant), Maria Rehbinder (Consultant)
25 Oct 2018

Activity: Consultancy typesConsultancy