Department of Marketing

Research Output

Filter
Working paper
2015

Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin : Verkosto- ja muotoilunäkökulmia kaupungin palvelujen kehittämiseen

Jyrämä, A. & Mattelmäki, T., 2015, Helsinki, p. 196, (Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI; no. 1/2015).

Research output: Working paperProfessional

2014

Työelämä 2020 -hankkeen alueverkostojen erillisselvitys

Järvensivu, T., Kallio, G. & Pyykkönen, J., 2014, Helsinki, p. 134.

Research output: Working paperProfessional

2013

Aalto Research Day 2013 : proceedings

Kauppi, K., Kirschenmann, K., Leinonen, T., Pantouvaki, S., Person, O. & Schwob, A., 2013, Helsinki, p. 115, (Aalto University publication series CROSSOVER; no. 9/2013).

Research output: Working paperProfessional

2012

Askelmerkkejä suomalaisen turvallisuusalan verkostoitumisen ja kansainvälistymisen poluille

Kupi, E., Rajala, A., Partanen, J., Hämäläinen, P., Nissilä, M., Molarius, R., Toivonen, S., Keränen, J., Vainio, O., Simpanen, E., Sointu, A., Palomäki, K. & Wuoristo, T., 2012, Espoo, p. 154, (VTT Technology; no. 23).

Research output: Working paperProfessional

How to change the world : towards game changer networks for green innovations

Lampikoski, T. & Möller, K., 2012, Helsinki, p. 23, (Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY; no. 5/2012).

Research output: Working paperProfessional

More value from security : Redefining value creation and service provision in security services

Murtonen, M., Jähi, M. & Rajala, A., 2012, Espoo, p. 172, (VTT Science; no. 25).

Research output: Working paperProfessional

Personal media day : State of art -kartoitus : Akateeminen tutkimus

Koivisto, E., Mattila, P., Hietanen, J., Sihvonen, A. & Vassinen, A., 2012, p. 59.

Research output: Working paperProfessional

Research biography of Liisa Uusitalo : publications by year 1968-2012

Uusitalo, L., 2012, Helsinki, p. 36, (Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY; no. 4/2012).

Research output: Working paperProfessional

2011

Co-creation with users and customers in living labs : integrating users and customers in companies' business processes

Leminen, S., Fred, M., Kortelainen, M. J. & Westerlund, M., 2011, Vantaa, p. 62, (Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja; no. A-76).

Research output: Working paperProfessional

Consumer behavior in information society COBI - Project summary and publications 2008-2011

Uusitalo, L., 2011, Helsinki, p. 33, (Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY; no. 14/2011).

Research output: Working paperProfessional

Insights into the dynamics of business models in the media industry

Westerlund, M., Rajala, R. & Leminen, S., 2011, Vantaa, p. 41, (Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja; no. A-74).

Research output: Working paperProfessional

2010

Henkilöstöjohtaminen Suomessa 1992-2009.Tutkimus suurten yritysten ja julkisten organisaatioiden henkilöstökäytäntöjen omaksumisesta ja konvergoitumisesta

Schmidt, T. & Vanhala, S., 2010, Helsinki, p. 132, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-115).

Research output: Working paperProfessional

Henkilöstön eläkeaikeet ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 ja 2007 - tutkimus metalliteollisuudessa ja vähittäiskaupan alalla

Bonsdorff, M. E. V., Vanhala, S., Seitsamo, J., Janhonen, M. & Husman, P., 2010, Helsinki, p. 45, (Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita; no. 5).

Research output: Working paperProfessional

Hybrid media in packaging : Printelligence

Lindqvist, U., Aikala, M., Federley, M., Hakola, L., Mensonen, A., Moilanen, P., Viljakainen, A. & Laukkanen, M., 2010, Espoo, p. 62.

Research output: Working paperProfessional

Joko tunnet tämän tutkijan? Esseitä akateemisesta työstä

Räsänen, K., 2010, Helsinki, 138 p. (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-116).

Research output: Working paperProfessional

Kansainvälinen liiketoiminta ja sen rooli Helsingin kauppakorkeakoulun kansainvälistymisessä

Luostarinen, R., 2010, Helsinki, p. 329, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-114).

Research output: Working paperProfessional

Kaupallisten keskusten turvallisuus ja kilpailukyky

Järvinen, R. & Heinonen, J., 2010, Helsinki, p. 177, (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-119).

Research output: Working paperProfessional

"Nyt innovoidaan!"Helsingin kaupungin henkilöstön kokemuksia kehittämistyöstä

Bäcklund, P., Jyrämä, A. & Väisänen, H., 2010, Helsinki, p. 121, (Helsingin kaupungin tietokeskus: Tutkimuksia; no. 1).

Research output: Working paperProfessional

Turvallisuus kaupan vetovoimatekijäksi - Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteutuminen kauppakeskusympäristössä toimivissa liikkeissä

Järvinen, R. & Juvonen, M., 2010, Helsinki, p. 86, (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-117).

Research output: Working paperProfessional

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Järvensivu, T., Nykänen, K. & Rajala, R., 2010, p. 70.

Research output: Working paperProfessional

2009

Doing business in Hungary

Ahonen, J., Anttonen, M., Heikkinen, A., Hätälä, J., Lehtola, J., Nurmilaukas, L., Peltokallio, T., Piekkari, A., Reen, M. & Smart, S., 2009, Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, p. 30, (Working papers/ Helsingin kauppakorkeakoulu. W; no. 471).

Research output: Working paperProfessional

Open Access

Henkilöstön työkyky ja yritysten menestyminen vuosina 1997-2007 : tutkimus metalliteollisuudessa ja vähittäiskaupan alalla

von Bonsdorff, M. E., Janhonen, M., Vanhala, S., Husman, P., Ylöstalo, P., Seitsamo, J. & Nykyri, E., 2009, Helsinki, p. 72, (Työympäristötutkimuksen raporttisarja; no. 36).

Research output: Working paperProfessional

Kuluttaja ja media tietotaloudessa

Uusitalo, L. & Lähteenmäki, M., 2009, Helsinki, p. 142, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-113).

Research output: Working paperProfessional

Liiketoimintamallit, innovaatiotoiminta ja yritysten yhteistyön luonne kaupan arvoketjussa

Lindblom, A. & Mäkelä, V., 2009, Helsinki, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-106).

Research output: Working paperProfessional

Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden pioneeri Suomessa

Lahti, A., 2009, Helsinki, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-103).

Research output: Working paperProfessional

Managers, Ideas and Jesters

Sevon, G. & Välikangas, L., 2009, (SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration; no. 1).

Research output: Working paperProfessional

Näkökulmia innovaatiotoiminnan ja -politiikan muutoksiin 2000-luvulla

Lovio, R., 2009, Helsinki, p. 62, (HSE Working papers; no. W-466).

Research output: Working paperProfessional

New Modes of Globalizing: Experimentalist Forms of Economic Organization and Enabling Welfare Institutions - Lessons from the Nordic Countries and Slovenia

Kristensen, P. H. & Lilja, K., 2009, Helsinki, p. 367, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja, Final report of the EU funded project Transnational learning through local experimenting (Translearn); no. B-100).

Research output: Working paperProfessional

Responding to Globalization: Strategies and Management for Competiteveness

Gabrielsson, M., Salonen, A., Kilpinen, P., Paukku, M., Vapola, T., Wren, J., Ilonen, L. & Juntunen, K., 2009, Helsinki, p. 80, (HSE Publications; no. B-107).

Research output: Working paperProfessional

SSJS Strategiabarometri - kehitystyö ja nykyvaihe

Skurnik, S., 2009, Helsinki, p. 89, (HSE Working papers; no. W-468).

Research output: Working paperProfessional

The role of network governance in business model performance

Westerlund, M., 2009, Helsinki, (HSE Working papers; no. W-472).

Research output: Working paperProfessional

Tutkija kirjoittaa - esseitä kirjoittamisesta ja kirjoittajista akateemisessa työssä

Räsänen, K., 2009, Helsinki, p. 192, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-104).

Research output: Working paperProfessional

Uhkaavatko asiakkaat?Kaupan henkilökunnan näkemyksiä turvallisuusuhkista

Järvinen, R. & Uuspelto, J., 2009, Helsinki, p. 78, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-111).

Research output: Working paperProfessional

Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema : yrittäjyyskasvatuksen identiteettiä rakentamassa

Kansikas, J., Kyrö, P., Seikkula-Leino, J. & Römer-Paakkanen, T., 2009, Jyväskylä, p. 163, (Taloustieteiden tiedekunta. Julkaisuja; no. 176).

Research output: Working paperProfessional

Hemispheric differences in parafoveal processing: Evidence from eye-fixation related potentials

Simola, J., Holmqvist, K. & Lindgren, M., 2008, (Brain Talk, Lund, Sweden, June 2-3, 2008).

Research output: Working paperProfessional

Materiaalitehokkuudenliiketoimintaa (MASCO2).Loppuraportti 2008palveluista ympäristömyötäistä

Anttonen, M., Halme, M., Kuisma, M. & Kautto, P., 2008, Helsinki, p. 74, (HSE Working Papers; no. W-457).

Research output: Working paperProfessional

Messut kuluttajia osallistavan markkinakulttuurin fasilitaattorina: messukokemuksen rakentuminen Venemessuilla

Virkkula, S., Ahola, E-K., Moisander, J., Aspara, J. & Tikkanen, H., 2008, Helsinki, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-99).

Research output: Working paperProfessional

Metatheory of network management: A contingency perspective

Järvensivu, T. & Möller, K., 2008, Helsinki, p. 36, (HSE Working Papers; no. W-448).

Research output: Working paperProfessional

52 Citations (Scopus)

Ohjelmistoteollisuuden globaali kasvustrategia ja immateriaalioikeudet

Lahti, A., 2008, Helsinki, p. 47, (HSE Working Papers; no. W-443).

Research output: Working paperProfessional

Semanttinen web - tulevaisuuden internet: yrittäjien uudet liiketoimintamahdollisuudet

Lahti, A., 2008, Helsinki, p. 109, (HSE Working Papers; no. W-442).

Research output: Working paperProfessional

Työstä nauttien - SEFE:en kuuluvien nais- ja miesjohtajien näkemyksiä työstään ja urastaan

Vanhala, S. & Pesonen, S., 2008, Helsinki, p. 70, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-87).

Research output: Working paperProfessional

Valta orkesterissa.Narratiivinen tutkimus soittajien kokemuksista ja näkemyksistä

Rasilainen, K., 2008, Helsinki, p. 72, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja; no. B-92).

Research output: Working paperProfessional

2007

Globalization, international trade, entrepreneurship and dynamic theory of economics - The Nordic resource based view, part one

Lahti, A., 2007, Helsinki, (HSE Working papers; no. W-436).

Research output: Working paperProfessional

Globalization, international trade, entrepreneurship and dynamic theory of economics - The Nordic resource based view, part two

Lahti, A., 2007, Helsinki, (HSE Working papers; no. W-437).

Research output: Working paperProfessional

Internationalization and Globalization as a Spatial Process

Gabrielsson, M., Eronen, J. & Pietala, J., 2007, Helsinki, p. 30, (CIBR Working Papers; no. Z-17).

Research output: Working paperProfessional

Johtamiskyvykkyyden mittaaminen kasvuyrityksissä

Ala-Mutka, J., 2007, Helsinki, (HSE Working papers; no. W-431).

Research output: Working paperProfessional