Department of Marketing

Research Output

Filter
Book
2019

Voittajan strategia: Lyhytjänteisyydestä kestävään menestykseen

Mitronen, L. & Raikaslehto, T., 2019, Helsinki. 267 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2015

Innovating in a service-driven economy : insights, application, and practice

Cuthbertson, R., Inge Furseth, P. & Ezell, S. J., 2015, PALGRAVE MACMILLAN. 208 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2014

My little book of strategy

Earner, J. E., 2014, Helsinki. 168 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2013

Myyntipsykologia : näin meille myydään

Parvinen, P., 2013, Jyväskylä. 294 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2012

Johtajuuden seitsemän syntiä

Aspara, J., Kietäväinen, T., Mattila, P., Tikkanen, H. & Ambrosius, I., 2012, Helsinki: AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION OY. 116 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Sustainable marketing

Martin, D. & Schouten, J., 2012, Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. 247 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2011

Best cases in B2B sales management

Mattsson, J. & Parvinen, P., 2011, Helsinki: Teknologiainfo Teknova. 347 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Johtamisen käsikirjat.Myynnin johtaminen

Parvinen, P., 2011, Helsinki.

Research output: Book/ReportBookProfessional

StratMark II : strategisen markkinoinnin teho ja tulokset

Tikkanen, H. & Frösén, J., 2011, Helsinki. 173 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2010

Equity Markets and Firm Innovation - A Study of a Telecommunications Firm in Radical Industry Transformation

Vesterinen, J., 2010, Saarbrücken.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Producing experience in marketplace encounters : A Study of consumption experiences in art exhibitions and trade fairs

Ahola, E-K., 2010, 200 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Putki : johda markkinointia ja myyntiä yhdessä

Mattila, P. & Rautiainen, M., 2010, Helsinki. 336 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Strateginen ajautuminen

Temmes, A. & Välikangas, L., 2010, Helsinki: WSOYpro. 222 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

The resilient organization : how adaptive cultures thrive even when strategy fails

Välikangas, L., 2010, New York. 271 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Uuden B2B-tuotteen menestyksekäs kaupallistaminen

Simula, H., Lehtimäki, T., Salo, J. & Malinen, P., 2010, Helsinki: Teknologiainfo Teknova. 134 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2009

Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa

Tienari, J. & Meriläinen, S., 2009, Helsinki: WSOY. 194 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Managing project ending

Salmi, A. & Havila, V., 2009, New York. 112 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

13 Citations (Scopus)

Nintendo Yes Wii Can

Lampikoski, T. & Chesbrough, H., 2009, Haas School of Business.

Research output: Book/ReportBookProfessional

StratMark: Strateginen markkinointiosaaminen

Tikkanen, H. & Vassinen, A., 2009, 2. painos ed. Helsinki. 156 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2008

Kaupan liiketoimintaosaaminen

Kautto, M., Lindblom, A. & Mitronen, L., 2008, Helsinki. 213 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Käytännön johtoryhmätyöskentely

Mitronen, L., Mansukoski, S., Porenne, P. & Salmimies, P., 2008, 343 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Marketing spirit : oppi realismista ja innostuksesta liiketoiminnassa

Parvinen, P., 2008, Helsinki: INFOR OY. 237 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Otollinen tilaisuus : miten tarttua muutokseen

Mattila, P., 2008, Helsinki. 110 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Projektimarkkinointi : projektiliiketoiminnan asiakassuhteet, verkostot ja ansainta

Tikkanen, H. & Aspara, J., 2008, Helsinki. 240 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Representation of green consumerism : a constructionist critique

Moisander, J., 2008, Saarbrücken. 265 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2007

Johdettu muutos : avaimet organisaation hallittuun uudistumiseen

Mattila, P., 2007, Helsinki. 276 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Strategisen markkinoinnin perusteet

Tikkanen, H., Aspara, J. & Parvinen, P., 2007, Helsinki. 187 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan : haasteena kannattava kasvu

Grönroos, C., Helle, P., Tinnilä, M., Malinen, P., Piispa, T., Apilo, T., Hyötyläinen, R., Korhonen, H., Ryynänen, T. & Salkari, I., 2007, Helsinki: Teknologiainfo Teknova. 172 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Tulos : liiketoiminnan suunnittelulla menestykseen : harjoituskirja

Koski, T. & Virtanen, M., 2007, Helsinki: Otava. 81 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2006

Hyvä asiakaspalvelu menestystekijä finanssialalla

Ylikoski, T., Järvinen, R. & Rosti, P., 2006, Helsinki. 167 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Kokemuksia tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan toteuttamisesta sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa

Kautto, P. & Kärnä, A., 2006, Helsinki: Teknologiainfo Teknova. 48 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Mitä on tutkimus?Argumentaatio ja tieteenfilosofia

Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinlahti, K., 2006, Helsinki: GAUDEAMUS. 230 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Qualitative marketing research : a cultural approach

Moisander, J. & Valtonen, A., 2006, London. 227 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Teknologiayrityksen talousjohtaminen ja rahoitus.Teknologiayrittäjän opas, osa 1

Koski, T., 2006, Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto. 51 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2005

Asiakasjohtamisen työkirja

Hellman, K., Peuhkurinen, E. & Raulas, M., 2005, Helsinki: WSOY. 236 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Ketju : kaupan liiketoiminta

Kautto, M. & Lindblom, A., 2005, Helsinki: Otava. 159 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Markkinoinnin johtamisen perusteet : tehtävät, perusprosessit ja markkinointistrategia

Tikkanen, H., 2005, Helsinki. 222 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Sustainable Consumer Services.Business Solutions for Household Markets

Halme, M., Hrauda, G., Jasch, C., Kortman, J., Jonuschat, H., Sharp, M., Velte, D. & Trindade, P., 2005, London: Earthscan. 176 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tulos : liiketoiminnan suunnittelulla menestykseen

Koski, T. & Virtanen, M., 2005, Helsinki: Otava. 109 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2004

Case: Kassavirtalaskelma osana pk-yrityksen talousjohtamista

Koski, T., 2004, 20 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Caset : yrittäjyys

Koski, T., 2004, Helsinki: Otava. 126 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Elektroninen liiketoiminta : avainkäsitteistä ansaintamalleihin

Mallat, N., Tinnilä, M. & Vihervaara, T., 2004, Helsinki: Teknologiainfo Teknova. 150 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Keskeneräinen potilas : terveydenhuollon tuotannonohjaus

Lillrank, P., Kujala, J. & Parvinen, P., 2004, Helsinki. 250 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Managing Strategic Airline Alliances

Kleymann, B. & Seristö, H., 2004, 206 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Markkinointi

Anttila, M. & Iltanen, K., 2004, Helsinki: WSOY. 406 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Onnellinen organisaatio : ihmisyyttä ja inhimillistä toimintaa

Tiensuu, V., Partanen, V. & Aaltonen, J., 2004, Helsinki: EDITA PUBLISHING OY. 244 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Sijoitustuotteiden markkinoinnin sääntely

Hoppu, K., 2004, Helsinki: WSOY. 400 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tulevaisuutena liiketoimintaverkot.Johtaminen ja arvonluonti

Möller, K., Rajala, A. & Svahn, S., 2004, Helsinki: Teknologiainfo Teknova. 240 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tuotevastuu

Wilhemsson, T. & Rudanko, M., 2004, 2. uud. painos ed. Helsinki. 319 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Uudistuneet verolait.Muutosten merkitys käytännössä, säädökset ja hallituksen esitykset

Niskakangas, H., 2004, Helsinki: WSOY. 358 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review