Aalto University

Projects

Photoproduction of hydrogen in biphasic systems with electron donor recycling

Peljo, P.

01/01/1900 → …

Project: Academy of Finland: Strategic research funding

POTRA: Biotechnical production of fucose and fucose containing polymer

Eerikäinen, T., Pastinen, O., Home, V. & Jääskeläinen, S.

01/01/200031/12/2002

Project: Tekes as main funder, other

Effects of UV-radiation on materials

Kärhä, P.

01/05/200530/04/2007

Project: Business Finland: Other research funding

Tulevaisuuden Esteetön Raideliikenne - käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialue

Huttunen, H., Verma, I., Hätönen, J. & Aro, P.

01/01/200931/12/2010

Project: Other external funding: Other domestic funding

Towards the maximum performance of MIMO and UWB techniques in ubiquitous wireless networks under realistic user environments

Haneda, K., Laitinen, T., Khatun, A. & Kyrö, M.

01/01/200931/12/2010

Project: Academy of Finland, other

Molekyylielektroniikka ja nanomittakaavan fotoniikka

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Elektronikuljetus molekulaarisissa ja mesoskooppisissa nanorakenteissa

01/01/201030/04/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Mallien kehittäminen orgaanisille rikkiyhdisteille yhdistämällä faasitasapainoja ja eksessientalpiamittauksia

01/01/201031/07/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Towards realistic computational simulations of positrons in biological matter

01/01/201031/12/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Suomen ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiakomission yhteiskuntatieteiden työryhmän toiminta

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Optical and Surface Properties of Nanoparticles

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Kansainvälistymisen vaikutus yrityksiin ja niiden työntekijöihin: laajojen rekisteriaineistojen analyysi

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Tekes/SAWUI

Järvelä, S.

01/01/201001/01/2011

Project: Business Finland: Other research funding

Schema-SID: Synthesis, Control, and Hierarchical Event Modeling Algorithms for Sonic Interaction Design

01/01/201031/12/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Online-optimointi/ Optimointimenetelmät

Reinvall, J.

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Epätasapainoprosessien mallinnus biologisessa fysiikassa

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Optical Characterization of novel materals for fiber technologies

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Empiirisiä tutkimuksia palkitsemisen ja työn organisoinnin uusista muodoista

01/01/201030/11/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Optisiin lasiaaltojohteisiin muodostettujen hopeananopartikkelien tutkimus

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Vasta-aineiden suuntautunut immobilisointi

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Konstruktiivinen designtutkimus: metodologinen tutkimus

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Energiamarkkinat ja ympäristöpolitiikka

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Dynamic 3D resolution-enhanced low-coherence interferometric imaging

01/01/201031/12/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Työn ja organisaation analyysi ja muotoilu: Tavoitteena kestävä sosiaalinen kehitys

Kira, M.

01/01/201024/09/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Bottom-up assembled semiconductor nanostructures

Mattila, P.

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Reaalilineaarinen operaattoriteoria ja numeerinen lineaarialgebra

Ruotsalainen, S.

01/01/201015/03/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Hilavirheiden karakterisointi kalkopyriiteissä

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

NANODURAMEA: Hilinanoputkipohjaisten membraanielektrodirakenteiden synteesi ja käyttävyys polymeeripolttokennoissa

Tian, Y. & Ritala, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Kulutuksen käytännöt innovaatioiden lähteenä

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Sosiaalisen tarkkaavaisuuden hermostolliset mekanismit

Nummenmaa, L.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

APPLIED BIOSCIE: APPLIED BIOSCIE

Usvalampi, A.

01/01/201031/12/2013

Project: Graduate schools

Synthesis, control, and hierarchical event modeling algorithms for sonic interactions design

01/01/201030/09/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Metsäteollisuusperusteisten liiketoimintamallien nousu, tuho ja uudelleen syntyminen

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Kansainvälinen kuitu- ja paperitekniikan tohtoriohjelma

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Spherical waves in antenna testing and microwave imaging

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Tehokkaiden ja kognitiivisten representaatioiden oppiminen luonnolliselle kielelle

Virpioja, S.

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

NOVAPRO: Novel Agents For Fibre Processing

Härkäsalmi, T.

01/01/201030/04/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Evoluutio- ja klassisesten menetelmät hybridit päätöksenteon tukemiseen

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Potential estimates and applications to nonlinear parabolic partial differential equations

Kuusi, T.

01/01/201031/12/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Maxwell yhtälöiden nopeat ja korkeanasteen integraaliyhtälömenetelmä ratkaisut statiikasta mikroaaltotaajuuksille

Kiminki, S.

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Nanohiukkasten optiset ja pintaominaisuudet

Sinha, G.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Samanaikaiset pisaroitumis- ja palamisprosessit

01/01/201030/04/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding

Online-optimointi/ Tuotannon suunnittelu ja ohjaus

Tokola, H.

01/01/201031/12/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Fysikaaliseen mallinnukseen perustuva virtuaaliakustiikka

01/01/201024/09/2012

Project: Academy of Finland: Other research funding

Analysis in dependencies in environmental time-series data

Korpela, M.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Experimental and computational studies of ferroelectric and magnetic perovskites

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen huippuyksikkö

01/01/201031/12/2011

Project: Academy of Finland: Other research funding