Aalto University

Projects

POTRA: Biotechnical production of fucose and fucose containing polymer

Eerikäinen, T., Pastinen, O., Home, V. & Jääskeläinen, S.

01/01/200031/12/2002

Project: Tekes as main funder, other

Effects of UV-radiation on materials

Kärhä, P.

01/05/200530/04/2007

Project: Business Finland: Other research funding

Virheellinen projektinumero

01/01/201001/01/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Modernit ramanspektroskooppiset tekniikat puukemian tutkimuksissa

Pääkkönen, T. & Kivioja, A.

01/01/201001/04/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Suprajohtavat Josephson-liitokset sähköisen kohinan ja Berryn vaiheen detektoreina

01/01/201031/05/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Empirical Studies on New Forms of Compensation and Work Organization

01/01/201031/05/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Mallien kehittäminen orgaanisille rikkiyhdisteille yhdistämällä faasitasapainoja ja eksessientalpiamittauksia

01/01/201031/07/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Mallien kehittäminen orgaanisille rikkiyhdisteille yhdistämällä faasitasapainoja ja eksessientalpiamittauksia

01/01/201031/07/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Pektenotoksiini-2:n kokonaissynteesi ja kemiallinen biologia

01/01/201024/09/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Stability of metal oxides under operating conditions

01/01/201022/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Molekyylielektroniikka ja nanomittakaavan fotoniikka

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Suomen ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiakomission yhteiskuntatieteiden työryhmän toiminta

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Konstruktiivinen designtutkimus: metodologinen tutkimus

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Energiamarkkinat ja ympäristöpolitiikka

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

NANODURAMEA: Hilinanoputkipohjaisten membraanielektrodirakenteiden synteesi ja käyttävyys polymeeripolttokennoissa

Tian, Y. & Ritala, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Sosiaalisen tarkkaavaisuuden hermostolliset mekanismit

Nummenmaa, L.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Evoluutio- ja klassisesten menetelmät hybridit päätöksenteon tukemiseen

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Nanohiukkasten optiset ja pintaominaisuudet

Sinha, G.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Analysis in dependencies in environmental time-series data

Korpela, M.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Experimental and computational studies of ferroelectric and magnetic perovskites

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Tulevaisuuden Esteetön Raideliikenne - käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialue

Huttunen, H., Verma, I., Hätönen, J. & Aro, P.

01/01/200931/12/2010

Project: Other external funding: Other domestic funding

Hajautettujen järjestelmien testaus, verifiointi, ja synteesi

Ruusu, H. & Gan, X.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Eksplorointimenetelmiä, jotka hyödyntävät useita tietolähteitä

Peltonen, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Päätösanalyysi projektiporfolion optimoinnissa

Punkka, A.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Lyhytaikainen plastisuus kuulokognitiossa

Jääskeläinen, I., Kauramäki, J. & Lahnakoski, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Sosiaalinen media kansalaisten ja julkishallinnon väliseen yhteistyöhön

Vuorimaa, P., Tukkinen, P., Laine, M. & Shestakov, D.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Nanorakenteiden mekaaniset ominaisuudet

Söderberg, O.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

ICT-tuettujen yhteisöllisten innovaatioprosessien johtaminen yritysverkostoissa

Smeds, R.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Emergenttien suurten rakenteiden itsejärjestäytyminen turbulenssissa

Leerink, S., Janhunen, S. & Korpilo, T.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

IPOS: IPOS: informaation prosessointi hajautetuissa overlay järjestelmissä

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Ihmisaivoissa tapahtuvan puheen prosessoinnin laskennalliset mekanismit

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Intuitio luovissa prosesseissa:...

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

VIPP - Visual Innovations for Inclusive Projects with Diverse Participants

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

liikennepolttoaineiden valmistaminen biomassasta

Honkela, M.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Pintarakenteiden määrittäminen tunnelointimikroskoopilla ja elektronidiffraktiolla

Heikkinen, O.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Inviting Russian researcher Galina Shirokova to Finland

15/04/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Nanoluokan kvanttirakenteet: lämmön relaksoitumismekanismeista kvanttitietokoneisiin

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Ihmisaivoissa tapahtuvan puheen prosessoinnin laskennalliset mekanismit

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Joustava väriaineherkistetty nanoaurinkokenno

Patakangas, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Fysikaaliseen mallinnukseen perustuva virtuaaliakustiikka

Pätynen, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

The world and Europe in 2025: Imagining the potential of the present

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Molekyylielektroniikka ja nanomittakaavan fotoniikka

Shevchenko, A. & Vapaavuori, J.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Sub-wawelenght surface-plasmon optics

Vapaavuori, J., Shevchenko, A. & Voipio, T.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

Functional optical imaging and the developement of the infant brain

Nissilä, I.

01/01/201031/12/2010

Project: Academy of Finland: Other research funding

MADELEINE

Lavikka, R. & Koskelainen, K.

01/01/201031/12/2010

Project: Business Finland: Other research funding