Description

An article published in a special issue of Pelastustieto for Palotutkimuksen päivät 2019 -conference. Pelastustieto is a Finnish magazine for professionals in the field of emergency and rescue services.

Period3 Sept 2019

Media contributions

1

Media contributions

 • TitlePyrolyysimalli rakenteelliselle havupuutavaralle
  Degree of recognitionNational
  Media name/outletPelastustieto
  Media typePrint
  Duration/Length/Size6 p.
  Country/TerritoryFinland
  Date03/09/2019
  DescriptionTehollisen poikkileikkauksen menetelmä puurakenteiden toiminnallisessa palosuunnittelussa perustuu numeerisiin ja kokeellisiin arvioihin hiiltymän etenemisestä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kuusi-, ja mäntypuutavaralle pyrolyysimalli, jolla voidaan palomallinnuksessa laskea samanaikaisesti sekä hiiltymä-, että palamisnopeus. Kummankin puulajin pyrolyysimalli perustuu reaktionopeuden, pyrolyysilämmön ja lämmönluovutusnopeuden mittauksiin termogravimetrialla (TGA, thermogravimetric analysis), differentiaalisella pyyhkäisykalorimetrialla (DSC, differential scanning calorimetry) ja mikrokalorimetrialla (MCC, microscale combustion calorimetry). Näiden termoanalyyttisten kokeiden tulokset ovat keskenään johdonmukaisia, joten kunkin puun pääkomponentin pyrolyysilämpö ja palamislämpö voitiin määrittää sovittamalla simulaatiomalli koetuloksiin. Materiaalin fysikaalisten ominaisuuksien estimointi ja mallin validointi kartiokalorimetrikokeisiin perustuen on kirjoitushetkellä kesken.
  Producer/AuthorPalo- ja pelastustieto ry
  URLhttps://issuu.com/pelastustieto/docs/ptp_2019
  PersonsAleksi Rinta-Paavola, Simo Hostikka

Conference

TitlePalotutkimuksen päivät
LocationHanasaari, Espoo, Finland
Period3 Sept 2019 → 4 Sept 2019

Keywords

 • Charring
 • Pine wood
 • Pyrolysis modelling
 • Spruce wood