Yutaka Ohno

Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor

Esko Kauppinen - Host

Yutaka Ohno, Nagoya University, Japan
15 Oct 201620 Oct 2016

Hosting a visitor

NameYutaka OhnoExternal organisations
Nagoya University

ID: 12232452