Teroita kynäsi – autoetnografisesti piirtäen akateemisen maailman rajoille

Activity: Talk or presentation typesConference presentation

Description

Teroita kynäsi – autoetnografisesti piirtäen akateemisen maailman rajoille

Tutkailen tieteenalojen jälkeisessä (post-diciplinary) hengessä autoetnografista piirtämistä tieteen tekemisen metodina ja metodologiana. Kenelle ja mihin autoetnografinen piirtäminen kuuluu, miten siitä puhutaan ja mitä sillä voi tehdä?

Piirtämisellä on tieteenalojen välisiä (interdisicplinary) kytköksiä mm. etnografiaan, kuvataiteisiin, kuvataidekasvatukseen ja taiteelliseen sekä taideperustaiseen tutkimukseen. Tämän päivän ongelmat eivät kuitenkaan ole luonteeltaan tieteenalakohtaisia. Vain hylkäämällä tieteenalojen rajat voimme kehittää uusia menetelmiä vastataksemme nykyhaasteisiin. Yksi konkreettinen este on tieteen- ja tiedonalakohtainen käsitteistö, jopa jargon, jota piirtäminen menetelmänä haastaa.

Taiteelliset lähestymistavat, kuten valokuvaus, video ja ääni, ovat rantautuneet voimalla mm. etnografisen tutkimuksen kentälle 2000-luvulla. Näitä menetelmiä kehitetään aktiivisesti ja niiden eettisistä kysymyksistä keskustellaan laajasti (Alfonso, Kurti and Pink 2004; Pink (eds.) 2007; Pink 2007; Mannay 2016; Knowles and Cole 2008). Huolimatta kasvasta kiinnostuksesta visuaalisia menetelmiä kohtaan piirtäminen on saanut vain vähän tutkimuksellista huomiota osakseen.

Ellis (2004; XIX) kysyi autoetnografisessa kirjassaan: “Can a work be both methodological and a novel?”. Pohdiskelen samaa metodologista kysymystä piirtämisen suhteen. Piirtäminen asettuu akateemisessa maailmassa vasten kirjoittamista, vaikka tarvitsisimme nimenomaan dialogista suhdetta kirjoittamisen ja piirtämisen välillä (Huger-Freeland 2004; 212). Visuaalisessa esityksessäni piirtäminen itsessään valaisee piirtämistä, sillä kuva ja sana ovat erilaisia (ei)tietämisen tapoja (myös ”negative capability”, Bion 1980; 11). Etsin piirtämällä tapoja ylittää nykyisten menetelmien rajoitteita ja haastan kirjoitetun ylivaltaa tiedemaailmassa.
Period26 Oct 2019
Held atLoukko Center of Subcultures, Finland
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • Loukko, subculture, conference, national, drawing, auto ethnography, visual autoethnography