Shin Mizukoshi

Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor

Marketta Kyttä-Pirjola - Host

Shin Mizukoshi, Prof. (University of Tokyo, Japan), 1 day(s)
1 Jan 2013

Hosting a visitor

NameShin Mizukoshi
Visitor degreeProf.
External organisations
University of Tokyo

ID: 12210580