Przemys?aw Uzna?ski

Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor

Description

Przemys?aw Uzna?ski, visiting postdoc
Period6 Jun 201610 Jun 2016
Visitor degreevisiting postdoc