Luovan talouden ohjausryhmä

Activity: Examination typesEvaluation of activities

Description


Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat päättäneet asettaa luovan talouden tiekartan toimeenpanolle ohjausryhmän. Sen toimikausi on 1.9.2020 – 30.4.2023

Luovat alat ovat digitalisaation ja työn murroksen eturintamassa, mutta niiden potentiaalia ei ole Suomessa toistaiseksi saatu hyödynnettyä täysimääräisesti. Nykyistä selvästi aktiivisempi monialaisen yhteistyön ja luovan osaamisen hyödyntäminen muilla toimialoilla lisäisi suurella todennäköisyydellä koko talouden tuottavuutta ja edistäisi hallitusohjelman tavoitteita uusiutumisesta, uusien ideoiden leviämisestä ja kestävästä talouskasvusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet luovan talouden tiekartan. Sen valmistelu aloitettiin syksyllä 2019 yhdessä luovien alojen laajan sidosryhmä- ja toimijakentän kanssa. Tiekartta valmistui toukokuussa 2020. Tiekartan tavoitteena on, että hallitusohjelman luovia aloja koskevat tavoitteet toteutuvat ja että luovien alojen panos kestävään talouskasvuun saadaan täysimääräisesti käyttöön ja ohjausryhmän työn tavoitteena on tämän varmistaminen.

Ohjausryhmän tehtävänä on:
· ohjata ja seurata tiekartan toimenpiteiden ja niiden muodostamien kokonaisuuksien etenemistä ja toteutusta;
· tarvittaessa priorisoida toimenpiteiden toteutusta;
· arvioida tiekartan toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta;
· varmistaa tiekartan toimenpiteiden ja muiden relevanttien hallitusohjelmahankkeiden välinen koordinaatio ja synergia;
edistää tiekartan toimeenpanoon osallistuvien ministeriöiden ja virastojen sekä niiden ja sidosryhmien välistä koordinaatiota ja yhteistyötä toimenpiteiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi;
· seurata ja tuoda asiantuntijanäkemystä Creative Business Finland –rahoituksen käyttöön Business Finlandin valtuuksien mahdollistamissa puitteissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö kutsuvat luovan talouden tiekartan toimeenpanon ohjausryhmän puheenjohtajaksi kansanedustaja Hanna Kosonen ja varapuheenjohtajaksi ylijohtaja Ilona Lundström.
Period20202023
Examinee