Lizaveta Ihnatzyeva

Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor

Description

Ihnatzyeva, Lizaveta (International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus), 3 month(s)
Period2009