Jim Anderson

Pulkki, V. (Host)

Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor

Description

Anderson, Jim, Prof. (New York University, USA), 1 day(s)
Period1 Jan 2012
Visiting fromNew York University (United States)
Visitor degreeProf.