Intervention Art as Disrupting Force in Urban Space Häiritsevä taide kaupunkitilassa

Jensen, A. (Speaker), Taina Rajanti (Speaker)

Activity: Talk or presentation typesConference presentation

Description

Workshop presentation with Taina Rajanti at Sosiologipäivät, Tampere.

Lähdemme liikkeelle Georges Bataillen ylimäärään liittyvistä käsitteistä: “heterogeeninen” ja “kirottu osa”. Kummallakin tarkoitetaan ylimäärää joka häiritsee, joka rikkoo eheyden ja yhtenäisyyden.

Heterogeeninen aines on ylijäämää, jakojäännös, joka ei jäsenny toivotulla tavalla. Kirottu osa pursuu yli rajatusta taloudesta ja sen rationalisuudesta, se on tuhottava tai tuhlattava, jottei se johda katastrofaalisiin purkauksiin.

Taide on perinteisesti ylimääräistä, tuottamatonta, luksusta - yksi tavoista hankkiutua eroon kirotun osan häirinnästä. Perinteinen taide onkin pysäytetty teoksiin, spektaakkeleihin ja monumentteihin, jotka voivat kanavoida häiritsevän ylimäärän osaksi tilan ja yhteiskunnan järjestystä. Monumentaalisiin teoksiin pysäytettynä taiteen on mahdollista purkaa ylimäärän häirintää ylipäänsä, sekä samalla taiteen omaa luontaista häiritsevää ylimäärää. Pysäytetty taideteos muodostuu osaksi “arkkitehtuuria vallan retoriikkana”, kannattelee tilaan kirjattuja valtarakenteita, kanavoi inhimillistä tarvetta antaa muoto maailmassaololle.

Tällä hetkellä taidetta käytetään ylimäärän kanavoimiseen ennen kaikkea hyvinvoinnin ja osallistamisen nimissä. Julkisiin laitoksiin ja kaupunkitilaan sijoitettava taide ajatellaan tällöin usein nimenomaan yllä esitetyn kaltaisena pysäytettynä, tilan rakenteisiin niitä häiritsemättä istutettavana teoksena. Myös tyhjilleen jääneitä tiloja voidaan koittaa sovittaa normaaliin päiväjärjestykseen paremmin istuviksi “taiteen” ja kulttuurisen “säpinän” avulla. Todellisuudessa nykytaide on sekä itsessään häiritsevää ylimäärää että sen tavoitteena on tuottaa sitä. Nykytaiteen olemukseen kuuluu pohtia taiteen olemusta ja roolia, tekijän ja katsojan suhdetta, esittämisen tilaa. Nykytaide on usein tapahtumaluonteista, installaatio, performanssi, tapahtuma. Nykytaiteen tavoitteena ei ole “kaunistaa” koristelun tarpeessa olevia tiloja.

Taina Rajanti ja Anna Jensen työskentelevät ylijäämän, taiteen, kulttuurin ja kaupunkitutkimuksen kysymysten parissa Aalto - yliopiston Elävä Pori hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kokeellisten taiteellisten projektien kautta tutkia sitä miten taide voisi tuoda kaupungin kehittämiseen arkisen kokemuksen näkökulmaa, tehdä näkyväksi ja ilmaista vaikeasti ilmaistavaa tietoa, paikantaa kehittämisen kohteita ja esittää vaihtoehtoja, esittää kysymyksiä olemassa olevasta tilasta ja sen muuttamisen mahdollisuuksista. Eli tavoitteena on lähestyä tilallista ja kulttuurista ylijäämää kanavoimatta sitä järjestyksen osaksi, tehdä tilaa ylijäämälle ja sen häiriöille. Tässä esityksessä tarkastelemme häiritsevää taidetta ja sen suhdetta kaupunkitilaan muutaman hankkeessa toteutetun kokeellisen projektin esimerkin avulla.
Period23 Mar 2017
Event titleSosiologipäivät
Event typeConference
LocationTampere , Finland