Foreign Visitor

Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor

Heikki Koivo - Host

Zekeriya Uykan, MSc (Istanbul Technical University, Turkey) 12 month(s)
1997

Hosting a visitor

NameForeign Visitor

ID: 12617349