Dmitry Chelkak

Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor

Description

hosting a research visit of Dmitry Chelkak (Univ. Geneva)
Period29 Mar 201630 Mar 2016
Visiting fromUniversity of Geneva (Switzerland)