Bogdan Bojarski

Activity: Hosting a visitor typesHosting a visitor

Description

Bojarski, Bogdan, PhD (Warsova, Poland), 1 month.
Period2009
Visitor degreePhD